Skip to main content

Otvaranje vrata nije jedina svrha Mnogi vozači ne znaju čemu sve služi kvaka na automobilu


Tokom manevra unazad, vozite sve dok ručka u bočnom retrovizoru ne dodirne odraz puta

Saveti korisnika Tvitera (X) pomažu vozačima da optimizuju korištenje svih delova svojih vozila, uključujući i kvake na vratima. Prilikom podešavanja levog bočnog retrovizora, podesite ručicu vozačevih vrata tako da je vidljiva u donjem desnom uglu. Međutim, prilikom podešavanja desnog bočnog retrovizora, ručka treba da bude vidljiva u donjem levom uglu. Ovo će vam pružiti najbolje vidno polje za saobraćaj iza vas. Ručka je pogodna i za bočno parkiranje, saIzvorni link