Skip to main content

Oprez: Suzbijanja larvi komaraca u Kragujevcu!


Oprez: Suzbijanja larvi komaraca u Kragujevcu!

Obaveštavaju se građani i pčelarska društva da će u sredu, 20. marta 2024. godine, ukoliko meteorološki uslovi budu povoljni, Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Eko-san plus d.o.o. na teritoriji grada Kragujevca izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca na manjim i većim vodenim recipijentima (pojavne bare, priobalje, reke, potoci i jezera). Tretman će biti realizovan u prepodnevnim časovima preparatom Vectobac WG – biološki preparat na baziIzvorni tekst