Skip to main content

Nadzorni odbor „EPS AD” imenovao Dušana Živkovića za generalnog direktora


Nadzorni odbor „EPS AD” imenovao Dušana Živkovića za generalnog direktora

Nadzorni odbor Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“ imenovao je Dušana Živkovića za generalnog direktora kompanije.

Kao inženjer elektrotehnike, Živković poseduje više od 30 godina iskustva na poslovima investicija, finansiranja, inženjeringa, projektovanja energetskih sistema, kao i sistema za upravljanje i njihovoj implementaciji u „Elektroprivredi Srbije“. On je u zakonskom roku imenovan za generalnog direktora, s obzirom da je na funkciju vršioca dužosti postavljen 15. juna 2023. godine. Imenovanje generalnog direktora je početak formiranja izvršnog menadžmenta koji će uIzvorni link