Skip to main content

Musk će svedočiti u istrazi SEC-a o preuzimanju Twittera


Musk će svedočiti u istrazi SEC-a o preuzimanju Twittera

Musk i SEC sada imaju nedelju dana da se dogovore o vremenu i mestu za svedočenje.

Musk se nije pojavio na saslušanju u septembru Prema izveštajima Reuters-a, federalni sud je, kao nastavak privremenog rešenja donetog u decembru, naložio Musk-u da se pridržava poziva Komisije za hartije od vrednosti SAD-a. Musk sada mora ponovo da svedoči u istražnom postupku o njegovom preuzimanju Twitter-a. Prema nalogu, koji je podnet na kalifornijskom sudu, Musk i SEC sada imaju nedelju dana da dogovore vreme i mesto za njegovo pojavljivanje ili će to bitiIzvorni link