Skip to main content

„Može, ali ako se Crvena zvezda prethodno preimenuje u Zlatna kokarda“: Sagovornici Danasa o predlogu da se iz imena JSD Partizan izbaci reč „jugoslovensko“


„Može, ali ako se Crvena zvezda prethodno preimenuje u Zlatna kokarda“: Sagovornici Danasa o predlogu da se iz imena JSD…

Na sednici Skupštine JSD Partizan, koja je održana u četvrtak, pokrenuto je pitanje promene imena, odnosno uklanjanje prideva jugoslovensko.

Pod tačkom razno, prihvaćen je predlog da se pokrene javna rasprava, u kojoj će svoj stav povodom ove inicijative izneti „crno-bela javnost u demokratskom procesu“. Nenad Golijanin, bivši potpredsednik JSD Partizan, kaže da je i tokom svog mandata, a i sada protivnik promene imena. – Moje mišljenje je nepromenjeno još iz vremena kad sam bio potpredsednik Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, a nisam dozvoljavao da se ime menja, kad god je to pitanje bilo



Izvorni link