Skip to main content

Ma, odakle si ti? – Naslovi.net


Ma, odakle si ti?

Osim što je lutao ulicama ne bi li uhvatio primere sličnosti između Brisela i Beograda po zadatku projekta Primenjena nostalgija, fotograf je uživao u posetama znamenitostima, što je činilo da se oseća kao na svom terenu

Dobivši ponudu da učestvuje u razmeni fotografa između Beograda i Brisela, umetnik Bojan Džodan pomislio je namah da ne zna gotovo ništa o belgijskoj kulturi. Ali, stupajući na pločnike aktuelnog sedišta Saveta EU, shvatio je da ga s njim povezuje mnoštvo likova i pojmova koje je obrađivao u svojim naučno-popularnim tekstovima, uglavnom na portalu Paralaksa. „Smetnuo sam s uma da ću ovde sresti, na primer, Magrita, jednog od junaka mojih priča, kao i važneIzvorni link