Skip to main content

„Leks specijalis za Ekspo prst u oko EU“: Institucije podvlače transparentnost projekata, da li će Srbija moći to da isprati?


„Leks specijalis za Ekspo prst u oko EU“: Institucije podvlače transparentnost projekata, da li će Srbija moći to da…

U studiji koja se tiče javnih investicija, Fiskalni savet upozorava da projekti u Srbiji treba da budu više transparentni, dobro isplanirani i jasno obrazloženi.

Ipak, ako se uzme u obzir da će se velike količine novca „sliti“ u Ekspo koji će se sprovoditi po leks specijalisu, neizbežno je pitanje da li će preporuke Saveta biti uzete u obzir u skorije vreme. Slična zapažanja govoreći o kritičnim tačkama koje koče rast regiona, izneo je i Sebastian Sosa, šef kancelarije MMF-a za Zapadni Balkan na Regionalnom samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava. Kako je naglasio, efikasnost javnih investicina naIzvorni link