Skip to main content

„Kupuje se isključivo na akciji“! Koliko su potrošači u Srbiji promenili svoje navike i šta im je najvažnije?


"Kupuje se isključivo na akciji"! Koliko su potrošači u Srbiji promenili svoje navike i šta im je najvažnije?

Nekada je kvalitet proizvoda kupcima bio prioritet, dok se danas sve češće pažnja obraća isključivo na njegovu cenu.

Nekada je kvalitet proizvoda kupcima bio prioritet, dok se danas sve češće pažnja obraća isključivo na njegovu cenu. Dolaskom stranih trgovinskih lanaca promenile su se navike potrošača u Srbiji. U međuvremenu, svetska ekonomska kriza, pandemija kovida, i još mnogo toga dodatno su uticali na to da potrošači promene prioritete. Sada im je najvažnije da za svoj novac dobiju kvalitetan proizvod po prihvatljivoj ceni. Prema jednom istraživanju potrošači u regionu suIzvorni link