Skip to main content

Kolika je plata direktora „Tesle“ Ilona Maska


Kolika je plata direktora „Tesle“ Ilona Maska

Plata Ilona Maska, direktora američke fabrike električnih vozila „Tesla“ je džinovska u poređenju s prosečnim platama generalnih direktora u SAD, a one su prošle godine bile skoro 200 puta veće od prosečnih plata radnika u njihovim kompanijama.

Akcionari Tesle u četvrtak su velikom većinom glasali za desetogodišnji plan plata Maska kojeg je kompanija u aprilu procenila na 44,9 milijardi dolara. Početkom godine je bilo i više, ali je vrednost akcija „Tesle“ od tada opala za oko 25 odsto. Mask je nagrađen zbog prekretnica koje uključuju podizanje „Tesline“ tržišne vrednosti, prihoda i prihoda pre oporezivanja. U januaru je isplatu po tom planu odbacio sudija iz Delavera koji je rekao da je procesIzvorni link