Skip to main content

Kolika je penzija posle 15 godina radnog staža? Napravljena računica – od ovoga zavise primanja


Kolika je penzija posle 15 godina radnog staža? Napravljena računica - od ovoga zavise primanja

Jedan od uslova za odlazak u penziju je, pored dovoljnog broja godina života, i najmanje 15 godina radnog staža.

Jedan od uslova za odlazak u penziju je, pored dovoljnog broja godina života, i najmanje 15 godina radnog staža. Penzija posle 15 godina radnog staža, u zavisnosti od plate tokom radnog veka, obračunava se drugačije. U nekim slučajevima, penzija će biti niža i država će morati da dotira kako bi penzioner primao zakonski propisanih 25.000 dinara. Jedan od uslova za odlazak u penziju je, pored dovoljnog broja godina života, i najmanje 15 godina radnog staža. Dakle,Izvorni link