Skip to main content

Kamate miruju, do kraja godine očekuje se pad


Kamate miruju, do kraja godine očekuje se pad

Kreditni rast bio je lane minimalan, svega 1,1 odsto, kao posledica visoke cene novca

Kamate miruju poslednjih meseci, što i ne čudi, jer centralne banke svoje osnovne kamate ne „diraju” već mesecima. To je slučaj s Evropskom centralnom bankom i američkim Federalni rezervama, ali i našom Narodnom bankom (NBS), čija referentna kamata od jula prošle godine stoji na 6,5 odsto. U svetu postoji svojevrsna kladionica u vezi s tim kada će glavne svetske monetarne institucije da krenu sa smanjenjem cene novca, jer je to sasvim izvesno sada kada je inflacijaIzvorni link