Skip to main content

Kakva je sudbina zgrada koje su bile u vlasništvu Šapca


Kakva je sudbina zgrada koje su bile u vlasništvu Šapca

Zvanično nije saopšteno da li su ovi objekti „ Zorka holdinga” i „Đačkog internata” prodati i za koliko

Šabac – Kome je i za koliko grad Šabac prodao upravnu zgradu bivšeg hemijskog giganta „Zorka holdinga” – pitanje je na koje još nema zvaničnog odgovora gradskog rukovodstva. Nezvanično, kupac je ovdašnja kompanija „Eliksir Zorka”, koja je se u Katastru nepokretnosti uknjižila kao vlasnik objekta od preko 3.200 kvadrata i pokrenula postupak za upis prava svojine na placu od 95 ari. Grad je prodao (fizičkom licu) i zgradu „Đačkog internata” od 1.140 kvadrata naIzvorni link