Skip to main content

Hyundai-ev AI koristi „zvuk“ za proveru kvaliteta


Hyundai-ev AI koristi „zvuk“ za proveru kvaliteta

Hyundai Mobis je razvio AI sistem koji koristi zvuk za proveru kvaliteta, koji je sada implementiran u proizvodne linije.

Ovaj inovativni pristup koristi veštačku inteligenciju za analizu suptilnih zvukova koji se generišu tokom inspekcije proizvoda kako bi se utvrdila tačnost kvaliteta. Hyundai Mobis je 18. juna objavio da je nedavno završio pilot implementaciju sistema za inspekciju zasnovanog na akustičnoj veštačkoj inteligenciji u svojoj fabrici u Čangvonu, koja proizvodi EPS. Akustična AI predstavlja novu generaciju tehnologije veštačke inteligencije, koja se razlikuje odIzvorni link