Skip to main content

Hankook izveštaj o održivosti – Naslovi.net


Hankook, proizvođač premijum guma, objavila je svoj ESG izveštaj za 2022/23 (Environmental Social Governance = životna sredina, društvena pitanja i korporativno upravljanje).

U tom izveštaju, Hankook izveštava o svojim aktivnostima i strategijama održivosti za tekuću godinu. U prilog tome govori i Science Based Targets initiative (SBTi) koja potvrđuje ciljeve kompanije Hankook kada je reč o smanjenju gasova staklene bašte. Tim ciljevima je predviđeno postizanje nulte emisije do 2050. godine na temelju standarda SBTi-Net-Zero. Hankook je 14. put objavio ESG izveštaj. Ovaj izveštaj se zasniva na sistemu „Inovacija za održivu budućnost“Izvorni link