Skip to main content

Hanfa: U kibernetičkom napadu nije došlo do krađe podataka


Hanfa: U kibernetičkom napadu nije došlo do krađe podataka

ZAGREB – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) izvijestila je u utorak da je forenzička istraga pokazala da nema dokaza da je prilikom kibernetičkog napada na računalni sustav te agencije došlo do neovlaštenog korištenja i otuđenja podataka.

– Prema rezultatima forenzičke istrage, nema dokaza da je došlo do neovlaštenog korištenja i otuđenja podataka iz sustava Hanfe. Napadač odmah nakon incidenta više nije bio prisutan u sustavu, a nije došlo ni do kompromitiranja računala zaposlenika Hanfe, istaknuto je u priopćenju Hanfe, iz koje podsjećaju da je agencija 23. siječnja pretrpjela kibernetički napad na svoj računalni sustav. Cilj je napada, prema dostupnim činjenicama i rezultatima okončane neovisneIzvorni link