Skip to main content

Grade najveću elektranu na svetu, iz energije Sunca i vetra struja za 16 miliona domova


Grade najveću elektranu na svetu, iz energije Sunca i vetra struja za 16 miliona domova

Indija gradi najveću elektranu na svetu, površine pet puta veće od Pariza, a proizvodiće struje dovoljno za napajanje jedne Švajcarske

Nju Delhi – U Indiji se gradi najveća elektrana za proizvodnju struje u svetu. Po površini pet puta je veća od Pariza, a vidljiva je i iz svemira. Proizvodiće struje dovoljno za napajanje jedne Švajcarske. Džinovska elektrana na sunce i vetar neplodnu slanu pustinju na ivici zapadne Indije pretvoriće u jedan od najvažnijih izvora čiste energije na celoj planeti. „Toliko je ogroman projekat da više i ne računamo,” kaže Sagan Adani, čovek zadužen za izgradnju oveIzvorni link