Skip to main content

Gde je prema legendi ubijena troglava aždaja: Evo šta predanje kaže o velikoj mitskoj bitki, mesto nosi ime po Svetom Đorđu


Gde je prema legendi ubijena troglava aždaja: Evo šta predanje kaže o velikoj mitskoj bitki, mesto nosi ime po Svetom…

Usmena predanja vekovima su meštani Pešteri prenosili s kolena na koleno.

Mitovi i legende nejčešće su se ispredali pokraj katuna. Za pešterske legende se zna od kada su u sećanju naroda. Prva je potekla sa najvišeg brda iznad pešterskog polja. Tamo gde je car Trajan po prvi put jasno sagledao granice svoga carstva. Tri dana i tri noći je proveo na ovoj ledini opčinjen lepotom koja mu se ukazala. “Njegova svita, čuvši to, izgradila je ovde, dakle, deo njegovog carstva sa dvorcem koji je služio njemu kao pogled na celo ovo prostranstvo.Izvorni tekst