Skip to main content

Duži rokovi za otplatu kredita


Duži rokovi za otplatu kredita

Više ne važi ista kamata za ceo period vraćanja zajma

Za kreditnu ponudu banaka može se reći da je skupa, s visokim kamatama, ali ne i da je uniformna ili jednolična. Štaviše, zajmovi koje nude sve su „posebniji”, odnosno prilagođeni klijentu, što svedoči o konkurenciji i prilagođavanju potrebama kupaca njihovog novca. I one same u reklamama navode: „Nudimo više vrsta kredita kako biste izabrali najbolju opciju.” Kada je reč o keš kreditima, posebna pravila važe za one koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme i zaIzvorni link