Skip to main content

„BOOKa U DVORIŠTU“ – ŠTA SVE MOŽEMO SAZNATI O SEBI I SVOJOJ DRŽAVI IZ KNJIŽEVNOSTI, ALI I SPOMENIČKOG NASLEĐA?


„BOOKa U DVORIŠTU“ – ŠTA SVE MOŽEMO SAZNATI O SEBI I SVOJOJ DRŽAVI IZ KNJIŽEVNOSTI, ALI I SPOMENIČKOG NASLEĐA?

Trilogiju „Istina književnost“, „Evropa i književni istina“, „Tajna Evrope i srpska književnost“, prof. dr Aleksandar Jerkov je priredio sa jasnom idejom, da ukaže šta treba da znamo o sebi, o Evropi, o sebi u Evropi i o Evropi u nama! Ova dela bila su polazna osnova zanimljivog razgovora koji se vodio u Muzeju zavičajnih pisaca, druge večeri manifestacije „BOOKa u Dvorištu“ u organizaciji Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“. „Da sticajem okolnosti autor ovogIzvorni tekst