Skip to main content

BMW deli bonuse svojim radnicima


BMW deli bonuse svojim radnicima

BMW i ove godine isplaćuje bonuse svojim radnicima.

U poređenju sa prethodnim godinama, bonus za uspeh je nešto niži. U uobičajenom primeru kvalifikovanog radnika sa platom od 5.000 evra, to rezultira dodatnim bonusom od 8.400 evra, dok je prethodnih godina iznosio 9.000 evra. Međutim, koliki je zapravo bonus za uspeh zavisi od pojedinca – u zavisnosti od plate, posla i radnog staža, bonus može da bude znatno manji ili znatno veći. Činjenica da je bonus za uspeh za 2023. nešto manji nego u prethodnim godinama samoIzvorni link