Skip to main content

Berzi nedostaje ponuda atraktivnih akcija


Politika

Osnovni cilj berze mora biti da slobodna finansijska sredstva prikupi i usmeri u rast i razvoj privrednih subjekata, na način koji je daleko efikasniji od aktuelnih mehanizama finansiranja Srpsko tržište kapitala, nažalost, nikada nije iskoristilo svoje pune potencijale i time je Beogradska […]Izvorni link