Skip to main content

Berze u SAD zelene nakon odluke Feda


Berze u SAD zelene nakon odluke Feda

Berze u SAD su dan završile pretežno sa dobicima nakon što su Federalne rezerve donele odluku da ponovo ne menjaju cene zaduživanja.

Federalni komitet za otvoreno tržište (FOMC) je glasao da ciljana referentna kamatna stopa ostane u rasponu od 5,25 do 5,5 odsto. Kamate su u SAD na tom nivou od jula prošle godine. Centralni bankari su takođe doneli i nove projekcije pa sada za 2024. očekuju smanjenje kamata od 25 baznih poena, za razliku od 75 baznih poena, koliko su očekivali u prošlom izveštaju. Za 2025. godinu, za koju su ranije očekivali smanjenje kamata od tri četvrtine procentnog poena,Izvorni link