Skip to main content

Beogradski umetnički salon – Naslovi.net


Beogradski umetnički salon

Izložba „Beogradski umetnički salon 2024” biće upriličena u petak uveče, 31. maja od 19 sali u Galeriji Ruskog doma.

Ovogodišnja postavka je okupila umetnike sa četiri kontinenta i sedam država širom sveta koji će se predstaviti sa 40 slika različitih motiva i tehnika. Kulturna asocijacija Beograda, koja je inicijator ove izložbe deluje u cilju predstavljanja kulture Republike Srbije i unapređenja saradnje i razmene iskustava između domaćih i stranih umetnika kroz uzajamne posete, organizaciju seminara i izložbi.Izvorni link