• Početak
  • Zabava
  • Nemačka, Angela Merkel i politika: Kraljica EU sa ukaljanom krunom

Nemačka, Angela Merkel i politika: Kraljica EU sa ukaljanom krunom

Odlazeća nemačka kancelarka vodila je EU kroz nekoliko kriza, ali njeno evropsko nasleđe je mešovito. Getty Images Za 16 godina Angela Merkel je pomogla da se EU izvuče iz raznih kriza „Kraljica Evrope" nekada je bio jedan od mnogih nadimaka Angele Merkel. Ali sada kada se moćna nemačka [...]
Danas: Nemačka, Angela Merkel i politika: Kraljica EU sa ukaljanom krunom

Odlazeća nemačka kancelarka vodila je EU kroz nekoliko kriza, ali njeno evropsko nasleđe je mešovito. Getty Images Za 16 godina Angela Merkel je pomogla da se EU izvuče iz raznih kriza „Kraljica Evrope" nekada je bio jedan od mnogih nadimaka Angele Merkel. Ali sada kada se moćna nemačka [...]

Read full article on ZabavaKontakt

Aplikacije