• Početak
  • Zabava
  • Turiste u Veneciji beležiće kamere, naplaćivaće im se ulazak u grad

Turiste u Veneciji beležiće kamere, naplaćivaće im se ulazak u grad

Turisti uskoro mogu da očekuju da ih posmatra "Veliki brat" iz kontrolne sobe u policijskom sedištu u Veneciji. Kako bi se izborila s previše turističkih dolazaka, Venecija želi da zabeleži svaku osobu koja je stupila nogom u grad. Pomoću 468 CCTV kamera, optičkih senzora i sistema za [...]
Al Jazeera: Venecija se priprema turistima naplaćivati ulaz u grad

Turisti uskoro mogu da očekuju da ih posmatra "Veliki brat" iz kontrolne sobe u policijskom sedištu u Veneciji. Kako bi se izborila s previše turističkih dolazaka, Venecija želi da zabeleži svaku osobu koja je stupila nogom u grad. Pomoću 468 CCTV kamera, optičkih senzora i sistema za [...]

Read full article on ZabavaKontakt

Aplikacije