• Početak
  • Zabava
  • Mađarska kroz brojke: Brojevi koji ti mogu promeniti život

Mađarska kroz brojke: Brojevi koji ti mogu promeniti život

Glavni grad Budimpešta sastavljena je iz dva dela – Budima i Pešte. Grad je podeljen rekom Dunav, pa je na zapadnoj strani Budim, najstariji deo grada, na brdu na kome se nalaze tvrđava i palata, dok je na istoku Pešta, današnji centar grada u panonskoj ravnici. Mađarska je sastavljena iz 19 [...]
Nova: Mađarska kroz brojke: Brojevi koji ti mogu promeniti životPovezane vesti (2)

Glavni grad Budimpešta sastavljena je iz dva dela – Budima i Pešte. Grad je podeljen rekom Dunav, pa je na zapadnoj strani Budim, najstariji deo grada, na brdu na kome se nalaze tvrđava i palata, dok je na istoku Pešta, današnji centar grada u panonskoj ravnici. Mađarska je sastavljena iz 19 [...]

Read full article on ZabavaKontakt

Aplikacije