• Početak
  • Zabava
  • Prepoznajte negativne emocije: Bes i nervoza mogu da stvore probleme sa ovim delom tela

Prepoznajte negativne emocije: Bes i nervoza mogu da stvore probleme sa ovim delom tela

Napetost, panika i osećaj samoće koji su trajali duže od mesec dana, zbog epidemije kovida 19, mogu da budu glavni uzročnik novih zdravstvenih problema u narednom periodu. Potisnute negativne emocije odražavaju se na slabe tačke u organizmu, zbog čega će mnogi, kada tenzija prođe i [...]

Napetost, panika i osećaj samoće koji su trajali duže od mesec dana, zbog epidemije kovida 19, mogu da budu glavni uzročnik novih zdravstvenih problema u narednom periodu. Potisnute negativne emocije odražavaju se na slabe tačke u organizmu, zbog čega će mnogi, kada tenzija prođe i [...]

Read full article on Zabava


Powered by Preisvergleich


Kontakt

Aplikacije