Arte: Slike, crteži i kolaži Stefana Petronijevića

Izložba obuhvata slike, crteže i kolaže, koji su nastali na prvoj i drugoj godini master akademskih studija na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Glavni motivi slika su građevine rađene u bru­talističkom stilu, koji je dominirao i najbolje osli­kavao arhitekturu i društvenu klimu koja je [...]

Nastavi sa čitanjem

Štampa El. pošta

Arte: Irma Balakauskaite: Stanja

Izložba je deo pratećeg programa ovogodišenjeg Trećeg međunarodnog trijenala grafike. Stvaralački podsticaj autorka pronalazi u tišini prirodnog ambijenta i njegovim procesima kretanja, rasta, razvoja, opadanja i smrti, kao i u kulturnom nasleđu i tradiciji baltičkog podneblja. Impresije o viđenom [...]

Nastavi sa čitanjem

Štampa El. pošta

Dnevnik: U vrtićima tek svako drugo dete

Po­red to­ga, ob­u­hvat je po­seb­no ni­zak ka­da su u pi­ta­nju de­ca iz ose­tlji­vih gru­pa. U ru­ral­nim pod­ruč­ji­ma je 29 od­sto, si­ro­ma­šne de­ce u vr­ti­ći­ma je 22 od­sto, one iz ne­for­mal­nih rom­skih na­se­lja tek 8 od­sto, dok o ob­u­hva­tu de­ce sa smet­nja­ma u raz­vo­ju ni ne [...]

Nastavi sa čitanjem

Štampa El. pošta

Danas: Ljubavno finale u Filharmoniji

Poslednji iz serije filharmonijskih koncerata Za zaljubljene zajedno sa dirigentom Hauardom Grifitsom i pijanistom Andreom Lukezinijem, publika će moći da čuje dva puta, 27. i 28. aprila (Kolarac, 20h). Kako su ljubavnu tematiku doživljavali kompozitori u XX veku Beogradska filharmonija će [...]

Nastavi sa čitanjem

Štampa El. pošta

Danas: Četrnaesta Noć muzeja 20.maja

Četrnaesta Noć muzeja ovog proleća spremna je da dočeka svoje najmlađe posetioce u specijalno pripremljenoj, osmišljenoj i prilagođenoj Dečjoj turi, koja podrazumeva premijerne i ekskluzivne sadržaje, u kojima će najmlađi ljubitelji kulture i umetnosti sa roditeljima moći da uživaju 20. maja od 17 [...]

Nastavi sa čitanjem

Štampa El. pošta