Blic: Evropski operski dani u Madlenijanumu od 5. do 13. maja

Madlenianum je od 2005. godine član međunarodne asocijacije Opera Evropa koja broji 137 operskih kuća iz 37 zemalja. Svake godine, maja meseca, održavaju se Operski dani, a ove godine svoja vrata će otvoriti preko 70 operskih kuća iz 18 evropskih zemalja. Po prvi put, Evropski operski dani će [...]

Nastavi sa čitanjem

Print El. pošta

Blic: "Hamlet" JDP-a gostuje u Beču

Nakon Beča ansambl Jugoslovenskog dramskog pozorišta u kojoj su Nebojša Glogovac, Jasna Đuričić, Jovana Stojiljković, Bojan Dimitrijević, Nikola Rakočević, Vlasta Velisavljević, Goran Šušljik, Boris Milivojević i Miloš Samolov će otputovani u Rijeku gde će učestovovati na 24. Međunarodnom festivalu [...]

Nastavi sa čitanjem

Print El. pošta

Dnevnik: “Na Drini ćuprija” SNP-a zatvara festival u Rijeci

„Ovaj fe­sti­val uvek tra­ži po­seb­ne pred­sta­ve, ra­fi­ni­ra­nog uku­sa, vi­so­kog do­me­ta i sna­žne umet­nič­ke ener­gi­je i za­to nje­go­va po­tra­ga ni­je la­ka ali i ko­nač­ni iz­bor pred­sta­vlja pro­ces str­plji­ve i stro­ge se­lek­ci­je”, re­či su se­lek­to­ra Bo­ja­na Mu­nji­na. I. [...]

Nastavi sa čitanjem

Print El. pošta