Kada utaja poreza postaje krivično delo?

Svako izbegavanje plaćanje poreza na koji ste po zakonu obavezni predstavlja utaju poreza. Da bismo govorili o krivičnom delu utaje poreza neophodno je da iznos bude viši od zakonom propisanog i sa druge strane mora da postoji namera da ne izvršite plaćanje, što može da abolira počinioce u [...]

23520344uqpgxb
Biznis i finansije
Svako izbegavanje plaćanje poreza na koji ste po zakonu obavezni predstavlja utaju poreza. Da bismo govorili o krivičnom delu utaje poreza neophodno je da iznos bude viši od zakonom propisanog i sa druge strane mora da postoji namera da ne izvršite plaćanje, što može da abolira počinioce u [...]

Read full article on Ekonomija


Powered by Versicherungsvergleich


Napisano . Objavljeno u Ekonomija

Štampa