Dokumentacija za prečišćavanje voda

Gradsko veće Kragujevac dalo je danas saglasnost na zaključenje memoranduma o razumevanju o studiji izvodljivosti, za projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda između grada Kragujevca, Ministarstva zaštite životne sredine i Konzorcijuma „Brooks Hannas & Partners“. Izradu [...]

Gradsko veće Kragujevac dalo je danas saglasnost na zaključenje memoranduma o razumevanju o studiji izvodljivosti, za projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda između grada Kragujevca, Ministarstva zaštite životne sredine i Konzorcijuma „Brooks Hannas & Partners“. Izradu [...]

Read full article on EkonomijaŠtampa El. pošta