Načini na koje nas sopstveni mozak sabotira

Pošto je količina informacija sa kojima se jedan ljudski mozak u toku dana sretne preplavljujuća, on često radi na tome da ih nekako svrsta, pa im tek onda pridaje značenje. Taj proces povećava brzinu kojom obrađujemo raspoložive informacije, ali često na štetu tačnosti krajnjeg [...]

Pošto je količina informacija sa kojima se jedan ljudski mozak u toku dana sretne preplavljujuća, on često radi na tome da ih nekako svrsta, pa im tek onda pridaje značenje. Taj proces povećava brzinu kojom obrađujemo raspoložive informacije, ali često na štetu tačnosti krajnjeg [...]

Read full article on EkonomijaŠtampa El. pošta