• Početak
  • Vesti iz Šapca
  • Policija na više lokacija u Srbiji našla 668 ilegalnih migranata, prebačeni u prihvatne centre

Policija na više lokacija u Srbiji našla 668 ilegalnih migranata, prebačeni u prihvatne centre

Policija je na području Beograda, Subotice, Sombora, Kikinde i Šapca našla 668 ilegalnih migranata i u saradnji sa republičkim Komesarijatom za izbeglice i prebacila ih u prihvatne centre. U akciji na suzbijanju ilegalnih migracija u kojoj je učestvovala i Žandarmerija, policija je u Subotici [...]

Policija je na području Beograda, Subotice, Sombora, Kikinde i Šapca našla 668 ilegalnih migranata i u saradnji sa republičkim Komesarijatom za izbeglice i prebacila ih u prihvatne centre. U akciji na suzbijanju ilegalnih migracija u kojoj je učestvovala i Žandarmerija, policija je u Subotici [...]

Vesti iz ŠapcaKontakt

Aplikacije