Nišlije domaćini brojnim izviđačima na noćnom orijentacionom takmičenju

Više od 200 mladih izviđača iz Srbije i regiona prikazaće svoje veštine u orijentaciji na noćnom takmičenju "Not Đuka 2022" koje više od 40 godina organizuje Odred izviđača "Đuka Dinić" iz Niša. Domaćini ovog takmičenja više od 40 godina, foto: Odred "Đuka Dinić" Cilj aktivnosti [...]

Više od 200 mladih izviđača iz Srbije i regiona prikazaće svoje veštine u orijentaciji na noćnom takmičenju "Not Đuka 2022" koje više od 40 godina organizuje Odred izviđača "Đuka Dinić" iz Niša. Domaćini ovog takmičenja više od 40 godina, foto: Odred "Đuka Dinić" Cilj aktivnosti [...]

Vesti iz ŠapcaKontakt

Aplikacije