U Kulturnom centru Šabac predstavljena knjiga „Misli zdravo“

U bašti Kulturnog centra, ispunjenoj do poslednjeg mesta, predstavljena je knjiga “Misli zdravo”, poznatog šabačkog ginekologa i nekadašnjeg direktora Opšte bolnice prim. dr Gorana Maletića. Doktor Maletić predstavio je uputstva o zdravom životu zasnovanom na medicini ali i na prirodnoj [...]

U bašti Kulturnog centra, ispunjenoj do poslednjeg mesta, predstavljena je knjiga “Misli zdravo”, poznatog šabačkog ginekologa i nekadašnjeg direktora Opšte bolnice prim. dr Gorana Maletića. Doktor Maletić predstavio je uputstva o zdravom životu zasnovanom na medicini ali i na prirodnoj [...]

Vesti iz ŠapcaKontakt

Aplikacije