Odlazak stražilovskog orfeja: Sećanje na pesnika Krstivoja Ilića (1938-2022)

Jedan od korifeja Brankovoga kola, neponovljivi srpski pesnik Krstivoje Ilić, napustio je zemni život i pošao u zagrljaj Branku Radičeviću. Govorio je da posle smrti želi da mu prah tela bude posut po Stražilovu. Pripadao je najizrazitijim savremenim pesnicima „stražilovske linije [...]

Jedan od korifeja Brankovoga kola, neponovljivi srpski pesnik Krstivoje Ilić, napustio je zemni život i pošao u zagrljaj Branku Radičeviću. Govorio je da posle smrti želi da mu prah tela bude posut po Stražilovu. Pripadao je najizrazitijim savremenim pesnicima „stražilovske linije [...]

Vesti iz ŠapcaKontakt

Aplikacije