• Početak
  • Vesti iz Šapca
  • Ova slika pokazuje sav bol jedne Rade koja se bori za život: "Ne mogu da se mučim i patim ovako više"

Ova slika pokazuje sav bol jedne Rade koja se bori za život: "Ne mogu da se mučim i patim ovako više"

Rada živi životom kojim ne bi smela da živi nijedna osoba Rada Simić iz Šapca se razbolela 2007. godine od invazivnog karcinoma bešike, sa metastazama koje su se proširile na reproduktivne organe. Boluje i od diskus hernije koja joj dodatno otežava život. U novembru 2020. godine je imala [...]

Rada živi životom kojim ne bi smela da živi nijedna osoba Rada Simić iz Šapca se razbolela 2007. godine od invazivnog karcinoma bešike, sa metastazama koje su se proširile na reproduktivne organe. Boluje i od diskus hernije koja joj dodatno otežava život. U novembru 2020. godine je imala [...]

Vesti iz ŠapcaKontakt

Aplikacije