Raspamećena Srbija

Sada već davne 2000. godine u protestnoj šetnji u Šapcu dr Zoran Đinđić je govorio da bi konačno trebalo da postavimo temelje države. Doduše, tada je to bila SRJ, sa Crnom Gorom, ali svakako da su nedostajali pravi temelji države, kao civilizacijske tekovine. Dve decenije kasnije i ono [...]

Sada već davne 2000. godine u protestnoj šetnji u Šapcu dr Zoran Đinđić je govorio da bi konačno trebalo da postavimo temelje države. Doduše, tada je to bila SRJ, sa Crnom Gorom, ali svakako da su nedostajali pravi temelji države, kao civilizacijske tekovine. Dve decenije kasnije i ono [...]

Vesti iz Šapca