U Galeriji Art 55 otvara se izložba umetnika Milana Pantelića

Milan Pantelić je rođen 1986. godine u Šapcu, a visoko obrazovanje prvog i drugog stepena stekao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu (diplomirani slikar-restaurator), 2010. godine. Doktorirao 2018. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek Primenjeno slikarstvo. Od [...]
Jugmedia: Izložba Milana Pantelića sutra u GalerijiArt55

Milan Pantelić je rođen 1986. godine u Šapcu, a visoko obrazovanje prvog i drugog stepena stekao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu (diplomirani slikar-restaurator), 2010. godine. Doktorirao 2018. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek Primenjeno slikarstvo. Od [...]

Vesti iz ŠapcaKontakt

Aplikacije