Priključak na daljinsko grejanje u Šapcu besplatan za građane

U ulicama u Šapcu gde je izgrađena toplovodna mreža daljinskog grejanja, priključak na tu mrežu ubuduće će biti besplatan za građane. Troškove priključivanja snosiće JKP Toplana Šabac. Ova Odluka, koju je usvojilo Gradsko veće grada Šapca, odnosi se i na kuće i na stambene zgrade, a [...]

U ulicama u Šapcu gde je izgrađena toplovodna mreža daljinskog grejanja, priključak na tu mrežu ubuduće će biti besplatan za građane. Troškove priključivanja snosiće JKP Toplana Šabac. Ova Odluka, koju je usvojilo Gradsko veće grada Šapca, odnosi se i na kuće i na stambene zgrade, a [...]

Vesti iz Šapca