Šta treba da se popravi da bismo izbegli velike požare sa deponija?

Gorelo je u Šapcu, Paraćinu...pa nedavno i u okolini Beograda. Požari su sanirani ali neregulisane deponije u Srbiji ostaju kao problem. Incidenti se dešavaju i u većim ekonomijama, ali rešenja koja dolaze posle tamo jačaju otpornost tog biznis sektora. A najave konkrentog rešenja nema, iako [...]

Gorelo je u Šapcu, Paraćinu...pa nedavno i u okolini Beograda. Požari su sanirani ali neregulisane deponije u Srbiji ostaju kao problem. Incidenti se dešavaju i u većim ekonomijama, ali rešenja koja dolaze posle tamo jačaju otpornost tog biznis sektora. A najave konkrentog rešenja nema, iako [...]

Vesti iz ŠapcaKontakt

Aplikacije