Kovači lažnih diploma u sprezi sa vlašću (VIDEO, FOTO)

Četvrto veče Zone novog optimizma u Šapcu: Znanje se (ne)kupuje Obrazovanje u Srbiji za razliku od razvijenih zemalja ne shvata se kao osnovni resurs i zaloga za budućnost, a njegovim urušavanjem urušava se čitavo društvo. Posebno pogubna je kupovina diploma i poplava plagijata. Ovo je [...]

Četvrto veče Zone novog optimizma u Šapcu: Znanje se (ne)kupuje Obrazovanje u Srbiji za razliku od razvijenih zemalja ne shvata se kao osnovni resurs i zaloga za budućnost, a njegovim urušavanjem urušava se čitavo društvo. Posebno pogubna je kupovina diploma i poplava plagijata. Ovo je [...]

Vesti iz ŠapcaKontakt

Aplikacije