Sindikat srpske policije u zapadnoj Srbiji: Brane prava-znaju obaveze!

AKTIVISTI Sindikata srpske policije moraju da razumeju potrebe zaposlenih, da od njih traže profesionalno ponašanje,a SSP će, svim legalnim sredstvima i načinima, da braniti njihove interese. Pokušaće, pored ostalog, da kroz izmene važećih zakonaomoguće zaposlenima još bolje materijalno [...]

AKTIVISTI Sindikata srpske policije moraju da razumeju potrebe zaposlenih, da od njih traže profesionalno ponašanje,a SSP će, svim legalnim sredstvima i načinima, da braniti njihove interese. Pokušaće, pored ostalog, da kroz izmene važećih zakonaomoguće zaposlenima još bolje materijalno [...]

Vesti iz ŠapcaKontakt

Aplikacije