• Početak
  • Vesti iz Šapca
  • Nove laži bivšeg gradonačelnika: Direktor Zavoda za javno zdravlje Šabac uputio otvoreno pismo Zelenoviću

Nove laži bivšeg gradonačelnika: Direktor Zavoda za javno zdravlje Šabac uputio otvoreno pismo Zelenoviću

Zavod za javno zdravlje Šabac je svojim stručnim mišljenjem od 22. avgusta odgovorio Štabu za vanredne situacije da su se stekli uslovi za ukidanje vanredne situacije. VD direktor Zavoda za javno zdravlje Šabac, MSc dr Branko M. Vujković, uputio je otvoreno pismo Komandantu Štaba za vanredne [...]

Zavod za javno zdravlje Šabac je svojim stručnim mišljenjem od 22. avgusta odgovorio Štabu za vanredne situacije da su se stekli uslovi za ukidanje vanredne situacije. VD direktor Zavoda za javno zdravlje Šabac, MSc dr Branko M. Vujković, uputio je otvoreno pismo Komandantu Štaba za vanredne [...]

Vesti iz ŠapcaKontakt

Aplikacije