JKP Toplana-Šabac postavila mini solarnu elektranu

Javno-komunalno preduzeće Toplana-Šabac prvo je javno preduzeće u Srbiji koje je počelo da proizvodi struju iz obnovljivih izvora energije. Na krovu poslovne zgrade tog preduzeća 13. avgusta instalirana je mala solarna fotonaponska centrala od 3 kilovata kroz projekat Energetske zadruge [...]

Javno-komunalno preduzeće Toplana-Šabac prvo je javno preduzeće u Srbiji koje je počelo da proizvodi struju iz obnovljivih izvora energije. Na krovu poslovne zgrade tog preduzeća 13. avgusta instalirana je mala solarna fotonaponska centrala od 3 kilovata kroz projekat Energetske zadruge [...]

Vesti iz ŠapcaKontakt

Aplikacije