U 12 džakova sa izbora u Šapcu različiti listići

Upravnom sudu dostavljeni džakovi sa glasačkim listićima iz Šapca Na zahtev Upravnog suda iz Novog Sada dostavljeni su džakovi sa glasačkim listićima iz Šapca. Gradska izborna komisija zapisnički je konstatovala da u 12 džakova ima različitih glasačkih listića što je krunski dokaz o [...]

Upravnom sudu dostavljeni džakovi sa glasačkim listićima iz Šapca Na zahtev Upravnog suda iz Novog Sada dostavljeni su džakovi sa glasačkim listićima iz Šapca. Gradska izborna komisija zapisnički je konstatovala da u 12 džakova ima različitih glasačkih listića što je krunski dokaz o [...]

Vesti iz ŠapcaKontakt

Aplikacije