Za sada devet lista u Šapcu

Burno izborno proleće Kao deveta za lokalne izbore predate je lista ”Metla 2020-za opstanak-jače od bojkota Srđan Mitrašinović”. Prikupljeno je oko 2200 potpisa, sa kandidatima za 69 odborničkih mesta. To je inače četvrta lista koja će imati sve kandidate. – Mi akcenat ne stavljamo na [...]

Burno izborno proleće Kao deveta za lokalne izbore predate je lista ”Metla 2020-za opstanak-jače od bojkota Srđan Mitrašinović”. Prikupljeno je oko 2200 potpisa, sa kandidatima za 69 odborničkih mesta. To je inače četvrta lista koja će imati sve kandidate. – Mi akcenat ne stavljamo na [...]

Vesti iz ŠapcaKontakt

Aplikacije