Karakter ili poniženje

Kasno Janko na Kosovo stiže; kasno nauk Borisu zasvetli! Naš usud istorije. Kasno ili još uvek ne, konačno i opozicionim mačkama u džaku sinu pragmatični aksiom s prve strane „Danasa“: „Više malih pobeda umesto velikog poraza.“ Decidirano izjavi Boris Tadić i eno ga na Vračaru sa [...]

Kasno Janko na Kosovo stiže; kasno nauk Borisu zasvetli! Naš usud istorije. Kasno ili još uvek ne, konačno i opozicionim mačkama u džaku sinu pragmatični aksiom s prve strane „Danasa“: „Više malih pobeda umesto velikog poraza.“ Decidirano izjavi Boris Tadić i eno ga na Vračaru sa [...]

Vesti iz ŠapcaKontakt

Aplikacije