Šapčanka, menadžerka u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji

U vreme pandemije koronavirusa, širenje panike i lažnih vesti sprečava tačna i brza informacija. U Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, informisanjem i edukacijom na socijalnim medijima bavi se jedna mlada Šapčanka – Aleksandra Kuzmanović. U našem programu prvi put pojavila se kao uspešan [...]

U vreme pandemije koronavirusa, širenje panike i lažnih vesti sprečava tačna i brza informacija. U Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, informisanjem i edukacijom na socijalnim medijima bavi se jedna mlada Šapčanka – Aleksandra Kuzmanović. U našem programu prvi put pojavila se kao uspešan [...]

Vesti iz ŠapcaKontakt

Aplikacije