Kako rade Slobodne zone u Pirotu, Šapcu i Zrenjaninu

U Srbiji je trenutno aktivno 15 Slobodnih zona koje upošljavaju više desetina hiljada radnika. Za vreme vanrednog stanja morale su da se prilagode situaciji zbog zatvorenih granica i ograničenja. Sada se polako vraćaju u normalne tokove. Pored najvećih kompanija koje posluju u granicama [...]

U Srbiji je trenutno aktivno 15 Slobodnih zona koje upošljavaju više desetina hiljada radnika. Za vreme vanrednog stanja morale su da se prilagode situaciji zbog zatvorenih granica i ograničenja. Sada se polako vraćaju u normalne tokove. Pored najvećih kompanija koje posluju u granicama [...]

Vesti iz ŠapcaKontakt

Aplikacije