• Početak
  • Vesti iz Šapca
  • Svoju neprežaljenu ljubav Laza Lazarević je opisao u pripoveci "Švabica": I krio je do smrti

Svoju neprežaljenu ljubav Laza Lazarević je opisao u pripoveci "Švabica": I krio je do smrti

Začetnik srpske psihološke pripovetke rođen je 13. maja 1851. godine Usamljen i bolešljiv, posvećeni lekar koji je najsiromašnije pacijente ne samo lečio besplatno, već i davao novac za apoteku, Laza Lazarević je sa samo devet pripovedaka zauzeo veoma važno mesto u srpskoj književnosti [...]

Začetnik srpske psihološke pripovetke rođen je 13. maja 1851. godine Usamljen i bolešljiv, posvećeni lekar koji je najsiromašnije pacijente ne samo lečio besplatno, već i davao novac za apoteku, Laza Lazarević je sa samo devet pripovedaka zauzeo veoma važno mesto u srpskoj književnosti [...]

Vesti iz ŠapcaKontakt

Aplikacije